HC-CARGO EGR-ventiler

Fakta

 • EGR står for exhaust gas recirculation (recirkulation af udstødningsgas).
 • Bruges i både diesel- og benzindrevne biler

Formål

 • En EGR-ventil recirkulerer en afmålt mængde udstødningsgas i motorens luftindtag for at sænke forbrændingstemperaturen. Dette reducerer niveauet af farlig nitrogendioxidkoncentration (NOx), som ledes ud i miljøet, med op til 50 %.
 • For benzinmotorer, der kører med delvis belastning, reducerer en EGR-ventil også brændstofforbruget.  

Vidste du det?

 • I dieselmotorer reducerer en EGR-ventil også dannelsen af sodpartikler med ca. 10 %.

 

 

 

Funktion

 • Den normale forbrændingsproces medfører høje temperaturer i motorens forbrændingskammer. Det resulterer i produktion af nitrogenoxider.
 • For køretøjer, der er udstyret med EGR-ventiler, kommer noget af den varme udstødningsgas fra motoren ind i EGR-ventilen.
 • EGR-ventilen sender derefter en del af den varme gas tilbage ind i indsugningsmanifolden. Det reducerer mængden af ilt fra indsugningen.
 • Forbrændingen af den allerede forbrændte gas i brændstof/luft-blandingen medfører lavere temperaturer i motoren og dermed lavere niveauer af nitrogenoxider i køretøjets udstødning.  

Forekommende fejl

 • Motorens advarselslampe lyser
 • Der gemmes en fejlkode, f.eks. "P0405 EGR-sensor A-kredsløb lavt"
 • Sort udstødningsrøg
 • Ujævn tomgang eller motorstop
 • Nedsat motorkraft
 • Øget brændstofforbrug

Mulige årsager til en defekt EGR-ventil

 • Kraftig tilsmudsning på grund af sod og olietåge
 • Vakuumlækager
 • Afbrydelse i ECU-forbindelsen
 • Defekt luftmassesensor, tryktransducer eller varmestyringsventil for udstødningsmanifolden

Kan man køre videre med en defekt EGR-ventil?

 • Det er muligt, men anbefales ikke – især på grund af øget forurening og følgeskader i f.eks. turboladeren.