MAP-sensorer

 

Fakta

 • MAP står for manifold absolute pressure (absolut tryk for manifold).   
 • MAP-sensoren sidder på indsugningsmanifold, firewall eller indvendig skærm.
 • Bruges i både diesel- og benzindrevne biler.

Formål 

 • MAP-sensorer leverer manifoldtrykdata til bilens ECU. 
 • ECU'en bruger dette input til at beregne motorens belastning og dermed fastsætte den korrekte brændstofdosering og tændingstid.
   

 

Funktion

 • MAP-sensorer indeholder en fleksibel membran med forskellige modstande.
 • Membranen adskiller to forskellige kamre: et med "referenceluft" og et med et vakuum. 
 • Når motoren er inaktiv, krummer membranen i henhold til det eksterne lufttryk.
 • Når motoren kører, påvirker vakuummet membranen, hvilket har indvirkning på den eksisterende modstand. Sidstnævnte genererer et spændingssignal, der ændrer sig i forhold til det pågældende tryk.
 • Spændingssignalet overføres derefter til ECU'en, som behandler dataene og tilpasser både brændstofdosering og tændingstid.
 • Nogle MAP-sensorer er også udstyret med en integreret temperatursensor, der desuden måler det detekterede medies temperatur.

   

Forekommende fejl

 • Motorens advarselslampe lyser.
 • Der gemmes en fejlkode, f.eks. "P0107 sensorkredsløb lav problem med spændingsinput".
 • Reduceret acceleration og motorkraft.
 • Øget brændstofforbrug.

Mulige årsager til en defekt MAP-sensor

 • Svækkelse af vakuumsystemet (f.eks. defekt vakuumslange)
 • Afbrydelse i ECU-forbindelsen
 • Korrosion

Kan man køre videre med en defekt MAP-sensor?

 • Det er muligt, men anbefales ikke – især på grund af følgeskader i f.eks. analysatoren.