• Fri fragt ved onlinekøb over 599,- (gælder dog ikke Færøerne og Grønland)

Privatlivspolitik for Holger Christiansen A/S – A Bosch Group Company

Holger Christiansen A/S – A Bosch Group Company (i det følgende "Holger Christiansen" eller "Vi" eller "Os") er glade for dit besøg på vores internetsider samt mobil-applikationer (samlet også "online-tilbud") og for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.

 

Holger Christiansen respekterer din privatsfære

Beskyttelsen af din privatsfære ved behandlingen af personlige data samt sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er et vigtigt anliggende for os, som vi tager hensyn til i vores forretningsprocesser. De personlige data, som indsamles ved dit besøg på vores online-tilbud, behandler vi fortroligt og kun i henhold til lovens bestemmelser.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er elementer i vores virksomhedspolitik.

 

Ansvarlig

Den ansvarlige for behandlingen af dine data er Holger Christiansen; undtagelser forklares i databeskyttelseshenvisningerne.

Vores kontaktdata er følgende: Holger Christiansen A/S – A Bosch Group Company, Hedelundvej 13, DK-6705 Esbjerg, CVR nr. DK-88021614, online@hc-cargo.com.

 

Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

 • Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse)
 • Kontraktstamdata (kontraktforhold, produkt-/kontraktinteresse)
 • Kundehistorik
 • Kontraktafregning – og betalingsdata
 • Oplysningsangivelser (fra tredjemænd, f.eks. oplysningsbureauer, eller fra offentlige registre)
 • Desuden indsamles følgende oplysninger, når du besøger vores hjemmeside: IP-adresser, hjemmesiden, hvorfra du besøger os (henvisende side), viste sider, downloadede filer (downloads), afspillede videoklip/lydspor, benyttede links, søgeord eller søgeudtryk (ved søgning på hjemmesiden), besøgets varighed, den anvendte browser m.v. Hvis du besøger os på grund af online annoncering i bannere, videoer, søgemaskiner m.v., registrerer vi desuden, hvilken bannerannonce, AdWord-annonce osv. der har fået dig til at besøge Holger Christiansens hjemmesider.

Den indsigt, vi opnår herved, sætter os i stand til at optimere vores hjemmesider yderligere og tilpasse både hjemmesider, annoncering og tilbud endnu bedre til de besøgendes behov.

 

Principper

Personlige data er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, kontrakt-, bogførings- og afregningsdata, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og anvender kun personlige data (inklusive IP-adresser), når der er givet et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en registrering.

 

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi og de af os bemyndigede serviceudbydere behandler dine personlige data til følgende behandlingsformål:

 • Tilvejebringelse af dette online-tilbud og kontraktopfyldelse iht. vores kontraktbetingelser inklusive afregning. Afregningen kan også omfatte salg af fordringer.

(Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse eller for salg af fordringer berettiget interesse fra vores side i effektiv fordringsstyring).

 • Til konstatering af fejl og af sikkerhedsgrunde.

(Retsgrundlag: Opfyldelse af vores retlige forpligtelser på området datasikkerhed og berettiget interesse i afhjælpning af fejl og i sikkerheden omkring vores tilbud).

 • Egne og fremmede reklamer samt markedsforskning og rækkeviddemåling i det lovmæssigt tilladte omfang eller samtykkebaseret.

(Retsgrundlag: Samtykke / berettiget interesse fra vores side i direkte marketing, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige retningslinjer).

 • Afsendelse af et nyhedsbrev med modtagerens samtykke via e-mail eller SMS/MMS.

           (Retsgrundlag: Samtykke).

 • Varetagelse og forsvar af vores rettigheder

(Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i fremsættelse og forsvar af vores rettigheder).

 

Registrering

Såfremt du vil gøre brug af ydelser, der kræver en kontraktoprettelse, bedes du registrere dig. I forbindelse med registreringen indsamler vi de personlige data, der er nødvendige til kontraktoprettelse og -opfyldelse (f.eks. fornavn, efternavn, fødselsdato, e-mail-adresse, evt. oplysninger om ønsket betalingsmåde og/eller om kontoindehaveren) samt evt. andre data på frivillig basis. Obligatoriske oplysninger er markeret med en *.

 

Logfiler

Ved hver anvendelse af internettet overfører din internetbrowser automatisk bestemte informationer, som vi lagrer i såkaldte logfiler.

Vi gemmer logfilerne i en periode på 1 dag med henblik på bestemmelse af fejl og af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. for at afklare forsøg på angreb), hvorefter de slettes. Logfiler, som det er nødvendigt at tilbageholde længere med henblik på bevis, undtages fra sletning indtil den endelige afklaring af den pågældende hændelse og kan videregives til undersøgelsesmyndighederne fra sag til sag.

Logfiler anvendes (uden eller uden fuldstændig IP-adresse) også til analyseformål; se i den forbindelse afsnittet Webanalyse.

I logfilerne lagres især følgende informationer:

 • IP-adresse (internetprotokol-adresse) på terminalen, hvorfra online-tilbuddet bliver tilgået
 • Internetadresse på hjemmesiden, hvorfra online-tilbuddet blev hentet (såkaldt oprindelses- eller referer-URL)
 • Navn på den serviceudbyder, over hvilken adgang til online-tilbuddet sker
 • Navn på de hentede filer/informationer
 • Dato og klokkeslæt samt varighed af hentningen
 • Overført datamængde
 • Operativsystem og informationer om den benyttede internet-browser inklusive installerede Add-Ons (f.eks. til Flash Player)
 • http-statuskode (f.eks. "forespørgsel vellykket" eller "ønsket fil ikke fundet").

 

Børn

Dette online-tilbud henvender sig ikke til børn under 15 år.

 

Videregivelse af data til andre ansvarlige

Vi overfører principielt kun dine personlige data til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller dit samtykke hertil foreligger. Enkeltheder til retsgrundlagene finder du i afsnittet "Principper - Behandlingsformål og retsgrundlag." Tredjeparter kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen. Såfremt data overføres til tredjeparter på basis af en berettiget interesse, forklares det i disse databeskyttelseshenvisninger.

Derudover kan data overføres til andre ansvarlige, for så vidt at vi skulle være forpligtet hertil på grund af lovbestemmelser eller gennem eksigibelt påbud fra myndighed eller domstol.

 

Serviceudbydere (generelt)

Vi pålægger eksterne serviceudbydere at udføre opgaver som salgs- og marketingservices, kontraktstyring, betalingsafvikling, programmering, datahosting og hotline-services. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er lagret hos dem. Vi forpligter samtlige serviceudbydere til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen.

 • Betalingstjenesteudbydere: Afhængigt af den betalingsmetode, du vælger i bestillingsprocessen, videregiver vi de indsamlede data til behandling af betalinger (f.eks. bankoplysninger eller kreditkortoplysninger) til det kreditinstitut, som skal forestå betalingen, eller til den betalingstjenesteudbyder, vi har valgt. I nogle tilfælde indsamler og behandler betalingstjenesteudbydere også disse data som ansvarlige. I den forbindelse gælder den pågældende betalingstjenesteudbyders regler om databeskyttelse
 • Pakkeanmeldelse: For at få dine pakker anmeldt videregiver vi i forbindelse med kontraktopfyldelsen din e-mail-adresse og dit telefonnummer til valgte logistik partnere.  Vores logistik partnere behandler dataene som dataansvarlige.
 • Videregivelse til modtagere uden for EU/EØS: Vi kan også videregive personlige data til modtagere, der har hjemsted uden for EU/EØS i såkaldte tredjelande. I så fald sikrer vi før videregivelse, at der hos modtageren enten forefindes et rimeligt niveau for databeskyttelse (f.eks. på grundlag af en beslutning om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau truffet af Europa-Kommissionen for det pågældende land eller en aftale om såkaldte EU-standardkontraktbestemmelser fra den Europæiske Union med modtageren), eller at dit samtykke til videregivelsen foreligger.

Du kan hos os rekvirere en oversigt over modtagere i tredjelande og en kopi af de konkret aftalte regelsæt til sikring af et rimeligt databeskyttelsesniveau. Hertil bedes du benytte oplysningerne i afsnittet Kontakt.

 

Varighed af lagring; opbevaringsfrister

Vi lagrer principielt dine data, så længde det er nødvendigt for at udføre vores online-tilbud og de dermed forbundne services, eller vi har en berettiget interesse i den videre lagring (f.eks. kan vi også efter opfyldelse af en kontrakt stadig have en berettiget interesse i marketing via postvæsenet). I alle andre tilfælde sletter vi dine personlige data med undtagelse af data, som vi stadig skal lagre for at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. er vi på grund af skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).

 

Anvendelse af cookies (generelt)

Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer ved et besøg på vores online-tilbud. Tilgår du dette online-tilbud en gang til, sender din browser indholdet af cookierne tilbage til den pågældende udbyder og muliggør således en genkendelse af din terminal. Udlæsningen af cookies gør det muligt for os at udforme vores online-tilbud optimalt til dig og gøre det lettere for dig at bruge det.

 

Frakobling og sletning af cookies

Når du besøger vores internetsider, spørges du i en Cookie-Layer Pop Up, om du vil tillade de cookies, der bruges på vores side, eller om du vil deaktivere dem i indstillingerne.

Hvis du vælger ikke at tillade cookies, indstilles der en Opt-Out cookie i din browser. Denne cookie benyttes udelukkende til at allokere din indsigelse. Deaktivering af cookies kan imidlertid føre til, at enkelte funktioner på vores internetsider ikke længere er tilgængelige for dig. Bemærk venligst, at en Opt-Out cookie af tekniske grunde kun kan benyttes til den browser, hvorfra den blev indstillet. Hvis du vil slette cookies eller benytte en anden browser/terminal, skal du foretage Opt-Out en gang til.

Indstillingsmuligheden omfatter ikke cookies, som under dit besøg på tredjeparters internetsider er placeret af andre udbydere.

Via din browser kan du imidlertid altid slette samtlige cookies. I den forbindelse bedes du indhente oplysninger i din browsers hjælpefunktioner. Også dette kan imidlertid føre til, at enkelte funktioner ikke længere er til rådighed for dig.

Desuden er der via følgende hjemmeside mulighed for at administrere og deaktivere tredjeudbyderes anvendelse af cookies:  

https://www.youronlinechoices.com/den/dine-valg

Denne hjemmeside drives ikke af os, og vi er således ikke ansvarlige og har ingen indflydelse på indhold og tilgængelighed.

 

Social plugins

YouTube

Dette online-tilbud benytter videoplatformen Youtube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("YouTube"). YouTube er en platform, der muliggør videregivelse af audio‑ og videofiler.

Når du åbner en side i vores tilbud, opretter den integrerede YouTube-afspiller en forbindelse til You-Tube, så video‑ eller audiofilen kan overføres og videregives. Herunder overføres også data til YouTube som ansvarlig. Vi er ikke ansvarlige for YouTube's behandling af disse data.

Yderligere oplysninger om omfanget af og formålet med de indsamlede data, om YouTube's videre behandling og anvendelse af dataene og om dine rettigheder og de databeskyttelsesmuligheder, som du kan vælge, finder du i YouTube's databeskyttelseshenvisning.

Hvis du ikke ønsker, at udbydere af sociale netværk skal modtage og, hvis det er relevant, gemme eller bruge data, skal du ikke bruge de respektive plugins.

 

Udløbstid for cookies

Cookies bliver automatisk slettet efter et bestemt tidsrum (der kan variere), men de kan fornys efter hvert besøg. Du kan finde specifikke oplysninger om udløbstiden for de cookies, som bruges på vores hjemmeside, i vores fuldstændige liste over cookies.

 

Erklæring om anvendelse af cookies (niveau 1-4)

Her findes en komplet oversigt over de forskellige cookies og deres formål.
1.    Teknisk funktionalitet (1. / 3. part)
2.    Trafikmåling (1. /3. part)
3.    Annoncering, hyppighed, brug mv. (3. part)
4.    Adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering (3. part).

 

Brug af econda webanalyseværktøj.

For at sikre et skræddersyet design og optimal ydelse på denne hjemmeside anvendes løsninger og teknologier, leveret af econda GmbH (www.econda.de), som ikke alene indsamler og gemmer anonymiserede oplysninger, men også anvender disse oplysninger til at opstille brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer.

Til dette formål kan der anvendes cookies, som gør det muligt at genkende den anvendte browser. Brugsprofilerne vil dog ikke blive gemt sammen med oplysninger om den pseudonymiserede besøgende uden den besøgendes udtrykkelige samtykke. Navnlig gøres IP-adresser ulæselige umiddelbart efter modtagelsen, så det ikke er muligt at knytte en given brugsprofil til en IP-adresse.

Besøgende på denne hjemmeside kan her – til enhver tid – fravælge indsamling og lagring af deres oplysninger.

 

Google Analytics

 • Navn: Google Analytics
  Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funktion: Analyse af brugeradfærd (hentning af sider, antal besøgende og besøg, downloads), oprettelse af pseudonym brugerprofiler baseret på informationer fra andre enheder fra indloggede Google-brugere ( sporing på tværs af enheder), berigelse af pseudonym brugerdata med målgruppespecifikke oplysninger leveret af Google, retargeting, UX-test, konverteringssporing og retargeting i forbindelse med Google Ads.

Google Tagmanager

 • Navn: Google Tag Manager
  Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funktion: Administration af tags af hjemmesider via en brugergrænseflade, integration af programkoder på vores websteder.

Google Ads

 • Navn: Google Ads
  Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funktion: Placering af reklamer, remarketing, konverteringssporing.Yderligere information findes på: https://adssettings.google.com/authenticated

 •  

Liste over cookies

Det fremgår af oversigten over cookies, at der på hjemmesiden er cookies fra andre udbydere. Disse cookies kan indebære, at der overføres personoplysninger til disse udbydere. I det omfang der overføres personoplysninger til disse udbydere, vil behandlingen af personoplysninger ikke være omfattet af denne databeskyttelsespolitik, og Holger Christiansen A/S vil ikke være dataansvarlig.

 

Formål

Disse cookies anvendes til at måle trafik på hjemmesiden og til at optimere og opbygge vores kampagne annoncer. Der indsamles eller gemmes ingen følsomme eller personlige oplysninger.

 

Eksterne links

Vores online-tilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider − udbydere, der ikke er forbundet med os. Efter klik på linket har vi ikke længere indflydelse på indsamling, behandling og anvendelse af eventuelle personlige data, der overføres til tredjeparten ved at klikke på linket (som f.eks. IP-adressen eller URL for den side, som linket befinder sig på), da tredjeparters adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters behandling af sådanne personlige data.

 

Sikkerhed

Vores medarbejdere og de af os bemyndigede servicevirksomheder er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde bestemmelserne i de anvendelige love om databeskyttelse.

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau og beskytte dine data, som forvaltes af os, mod risici fra især utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller ubemyndiget offentliggørelse og uautoriseret tilgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

 

Brugernes rettigheder

For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet "Kontakt." I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at foretage en entydig identifikation af din person.

 • Informations- og oplysningsret: Du har ret til at modtage informationer om behandlingen af dine data af os. I den forbindelse kan du gøre en ret til oplysning gældende vedrørende dine personlige oplysninger, som vi behandler. 
 • Berigtigelses- og sletningsret: Du kan kræve af os, at vi berigtiger forkerte data og - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - fuldstændiggør eller sletter dine data. Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt. For så vidt at adgang til sådanne data ikke er nødvendig, begrænses behandlingen af dem imidlertid (se efterfølgende).
 • Begrænsning af behandling: Du kan kræve af os - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - at vi begrænser behandlingen af dine data. 
 • Indsigelse mod databehandling: Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling. Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.
 • Indsigelse mod direkte marketing: Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til reklamemæssige formål ("reklameindsigelse"). Bemærk venligst, at der af organisatoriske grunde kan forekomme en overlapning mellem din indsigelse og anvendelsen af dine data i forbindelse med en igangværende kampagne.
 • Indsigelse mod databehandling ved retsgrundlag "berettiget interesse": Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling, for så vidt at denne beror på retsgrundlaget "berettiget interesse". Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.
 • Tilbagekaldelse af samtykke: Såfremt du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden. Retmæssigheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelse sker, berøres ikke heraf.

 

Dataportabilitet:

Du har fortsat ret til at få overført data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og/eller - for så vidt at det er teknisk gennemførligt - kræve, at dataene overføres til en tredjepart.

 

Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden:

Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl/delstat eller til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os. Dette er:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby 

Tel. 33 19 32 00

Mail: dt@datatilsynet.dk

 

Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, for så vidt at dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores henvisninger vedrørende databeskyttelse tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseshenvisning.

 

Kontakt

For at gøre dine rettigheder gældende og rapportere databeskyttelseshændelser skal du bruge følgende link: 
https://request.privacy-bosch.com/entity/CHDK
 
For forslag og klager vedrørende behandling af dine personoplysninger anbefaler vi, at du kontakter vores databeskyttelsesansvarlige:

 

Data Protection Officer / Datenschutzbeauftragter 
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart 
DEUTSCHLAND

mailto: DPO@bosch.com

 

Udgave: 1/3-2024