• Fri fragt ved onlinekøb over 599,- (gælder dog ikke Færøerne og Grønland)

Juridiske forhold for Holger Christiansen A/S – A Bosch Group Company

 ©  Copyright

Alle rettigheder forbeholdes. Alt indhold, herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder, grafik, lyd, animationer og videoer samt organisering af disse på Holger Christiansens websteder er ophavsretligt beskyttede samt underlagt andre kommercielle ophavsrettigheder. Indholdet på disse websteder må hverken helt eller delvist kopieres, videregives, ændres eller gøres tilgængelige for tredjepart med henblik på kommerciel brug. Derudover indeholder nogle af Holger Christiansens websteder billeder, der er omfattet af tredjeparters ophavsret.

Varemærkeoplysninger

Medmindre andet er angivet, er alle varemærker på Holger Christiansen A/S' websteder underlagt varemærkelovgivning. Dette gælder især Holger Christiansens varemærker, typeskilte, firmalogoer og emblemer. De immaterielle rettigheder til de varemærker og designelementer, der bruges på vores websteder, tilhører Holger Christiansen A/S, Danmark.

Garantiinformation

Dette websted er udarbejdet med størst mulig omhu. Ikke desto mindre kan der ikke gives nogen garanti for, at oplysningerne på webstedet er nøjagtige og korrekte. Holger Christiansen A/S påtager sig ikke noget ansvar for skader, der måtte opstå som direkte eller indirekte følge af brugen af dette websted, såfremt disse ikke skyldes forsætlig eller grov uagtsomhed fra Holger Christiansen A/S' side. Holger Christiansen forbeholder sig ret til at ændre oplysningerne til hver en tid og uden varsel og er ikke forpligtet til at opdatere oplysningerne heri.

Dette websted kan indeholde link til andre websteder, der administreres af tredjepart, og som Holger Christiansen ikke har nogen kontrol over. Holger Christiansen A/S påtager sig intet ansvar for at sikre, at sådanne websteder er korrekte og ajourførte. Holger Christiansen påtager sig intet ansvar for indholdet på andre websteder og stiller udelukkende linkene til rådighed som en service over for brugerne. Klik på link og besøg på andre websteder via Holger Christiansen A/S' websted sker dermed på brugerens helt egen risiko.

Sådanne link vil før oprettelse blive undersøgt for eventuelle lovovertrædelser. Holger Christiansen indestår for, at der ved en overfladisk undersøgelse ikke blev fundet ulovligt indhold på disse websteder på det tidspunkt, linket blev oprettet. Hvis Holger Christiansen efterfølgende bliver opmærksom på, at der er ulovligt indhold på de pågældende websteder, vil Holger Christiansen øjeblikkeligt fjerne de pågældende link. Herudover påtager Holger Christiansen A/S sig ikke noget ansvar for indholdet på disse websteder, og Holger Christiansens regler vedr. databeskyttelse gælder ikke for disse websteder.

Licensoplysninger

Den immaterielle ejendom, som Holger Christiansen A/S' websted indeholder, f.eks. patenter, varemærker og ophavsrettigheder, er underlagt lovgivningen om immaterielle rettigheder. Dette websted giver ikke tilladelse til udnyttelse af de immaterielle rettigheder, der tilhører Holger Christiansen A/S eller tredjepart.

Online dispute resolution (ODR)

Oplysning om online-tvistbilæggelse: Den Europæiske Kommission stiller en platform til online-tvistbilæggelse (OTB) til rådighed. Denne platform skal være stedet for en udenomsretslig bilæggelse af tvister med henblik på online-købsaftaler og online-serviceaftaler.

Platformen findes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vi tager ikke del i forlig uden om domstolen før forbrugermæssige voldgiftsinstanser.