• Fri fragt ved onlinekøb over 599,- (gælder dog ikke Færøerne og Grønland)

HC-CARGO - Leverandørkrav

 

Alle vores leverandører forventes at:

 • overholde ISO9001 (2000)-standarden.
 • arbejde på at blive certificeret iht. TS16949-standarderne. Leverandørerne skal løbende holde Holger Christiansen A/S informeret om forbedringer.
 • dokumentere produktets kvalitet og specifikationer. Leverandøren skal vedlægge en testudskrift ved hver levering eller kunne dokumentere en ensartet produktkvalitet fra tidligere godkendte specifikationer.
 • indsende et PPAP-dokument for hvert produkt. Undlader leverandøren dette, forlanger Holger Christiansen A/S, at leverandøren leverer produkter, der som minimum er i overensstemmelse med kravene/specifikationerne for OE-produkter med hensyn til funktion, kvalitet, miljø og produktionsprocesser.
 • fremsende en prøve, der opbevares hos Holger Christiansen A/S i 3 år.
 • levere varer, der svarer til den godkendte prøve. Produkter, som ikke svarer til de aftalte specifikationer, returneres.
 • være i stand til at dokumentere, at de leverede produkter overholder EU-direktiv nr. 2000/53/EF om udrangerede køretøjer.
 • forberede sig på at opnå miljøcertificering iht. ISO 14001-standarderne.
 • opfylde alle relevante lovkrav vedrørende håndtering af kemikalier.
 • sikre et acceptabelt arbejdsmiljø i henhold til ISO 18001-certificering.

Holger Christiansen A/S forventer, at leverandørerne allerede opfylder en række af disse krav. Holger Christiansen A/S kræver, at alt arbejde foregår under velordnede forhold, og at der hverken anvendes slave- eller børnearbejde.
 
Holger Christiansen A/S har til enhver tid ret til at aflægge leverandøren et uanmeldt inspektionsbesøg.

 • I forbindelse med besøg hos leverandører eller mindst én gang årligt foretager indkøbsafdelingen en vurdering af alle leverandører i forhandlerkartoteket.

Bedømmelsen foretages i henhold til følgende retningslinjer:

 • Bedømmelsen omfatter følgende parametre: produktkvalitet, priser, leveringssikkerhed, service, kvalitetskontrol samt købs- og leveringsbetingelser.
 • Indkøbsafdelingen bedømmer produktkvaliteten på baggrund af de registrerede uoverensstemmelser. De resterende point gives ud fra indkøbsassistentens vurdering.
 • Leverandøren bedømmes som værende fremragende, god, tilfredsstillende eller utilfredsstillende.

 

HC-CARGO Up Close

HC-CARGO Danmark