HC-CARGO Tændspoler

Motorstyring: Stort udvidet program af tændspoler

Som du måske allerede har læst udvikler vi et attraktivt, pålideligt og konkurrencedygtigt program med de mest almindelige typer af sensorer, spoler og ventiler. Første type er altså tændspoler!

Tændspoler har generelt gennemgået et totalt re-design i de seneste år. De traditionelle oliefyldte og ”tøndeformede” spoler hører fortiden til. I dag bruger de fleste producenter harpiksfyldte plastspoler med jernkerner, der er fremstillet i alle former og størrelser. Læs mere om egenskaber og funktion af tændspoler – og se vores udvidede portefølje.

 

Fakta

 • Tændspoler er transformere, der kan skabe højspændingsimpulser ved hjælp af princippet om magnetisk induktion.
 • Tændspoler kan omdanne et køretøjs 12 V-strømforsyning til de 25-30.000 V, det kræver at skabe en gnist i tændrøret og dermed indlede forbrænding.
 • De fleste moderne biler er udstyret med flere enkeltstående spoler af pencil-typen eller et "rack" af spoler af pencil-typen.
 • Bruges i benzindrevne biler.

Formål

 • Formålet med spolens impulser er at generere en gnist (bue) mellem elektroderne på tændrørene, som kræves for at starte den interne forbrænding.

Vidste du det?

 • Tændspoler har fået et helt nyt design de seneste år. Traditionelle tøndeformede spoler, der er fyldt med olie/asfalt, hører fortiden til. I dag bruger de fleste producenter harpiksfyldte plastspoler med jernkerner, som fremstilles i alle former og størrelser.

  

Moderne tændspole i plast

Klassisk tøndeformet tændspole

              

 

 

 

Funktion

 • Der er to separate spoler inde i alle typer tændspoler: en primær spole og en sekundær spole.

 • Tændspoler har en lamineret magnetisk kerne. Både den primære og sekundære spole er viklet omkring denne kerne.

 • Den primære spole modtager spænding fra batteriet, som skaber et magnetfelt omkring den primære spole.

 • Når spændingsstrømmen afbrydes, kollapser magnetfeltet og genererer en spændingsimpuls i den sekundære spole.

 • Denne højspændingsimpuls vil derefter generere en gnist (bue) mellem elektroderne fra tændrørene på forbrændingsmotoren.

 • Gnisten skal have tilstrækkelig intensitet og varighed til at kunne starte den interne forbrænding af luft/brændstof-blandingen. 

Occurring faults

 • The engine warning light illuminates
 • A fault code is stored, e.g. “P0351 Ignition Coil "A" Circuit Primary/ Secondary Malfunction”
 • Starting difficulties or no ignition at all
 • Reduced acceleration and engine power
 • Increased fuel consumption

Possible causes for a faulty ignition coil

 • Mechanical damages
 • Internal short-circuits
 • Contact faults
 • Faults in the voltage supply due to e.g. low battery

Continue driving with a faulty ignition coil?

 • Possible, but not recommended – especially due to consequential damages
 • When no ignition at all: driving not possible