HC-CARGO Lambdasensorer

Fakta

 • En lambdasonde kaldes også oxygensensor eller O2-sensor.
 • Den blev oprindeligt introduceret af Bosch i 1976.
 • Lambdasonden sidder i bilens udstødningssystem.
 • Bruges i både diesel- og benzindrevne biler.

Formål 

 • En lambdasonde måler andelen af ilt (O2) i udstødningssystemet.
 • ECU'en bruger dataene fra lambdasonden til at tilpasse blandingsforholdet mellem luft og brændstof.
 • Lambdasonden hjælper med at få motoren til at køre så effektivt som muligt, samtidig med at emissioner, såsom nitrogenoxider, kulbrinter og sod, også minimeres.

Vidste du det?

 • Navnet lambda stammer fra det 11. bogstav i det græske alfabet. I forbrændingsteorien betegner lambda (λ) masseforholdet mellem luft og brændstof i en forbrændingsproces. Den optimale (støkiometriske) blanding af λ er et luft/brændstof-forhold på 14,7 kg luft til 1 kg brændstof. 
   

Funktion

 • Den præcise mængde ilt i udstødningsgassen afhænger f.eks. af lufttemperatur, højde, motortemperatur, morbelastning og barometertryk.
 • Når udstødningsgassen fra motoren bevæger sig gennem udstødningsmanifolden, kommer den i kontakt med lambdasonden. 
 • Lambdasonden er udstyret med et følerelement, hvor udvendig luft fra mellemrummene mellem tilslutningskablerne opvarmes.
 • Forskelle i koncentrationen af iltmolekyler i udstødningsgassen og luften inde i følerelementet bevirker, at iltioner bevæger sig fra højere til lavere koncentrationer.
 • Iltionernes bevægelsen medfører, at der opstår spændingsforskelle. Disse oplysninger overføres derefter til ECU'en, som sammenligner inputtet med forudindstillede data, så det optimale luft/brændstof-forhold for forbrænding kan tilpasses. 
 • De første biler med lambdasonder målte iltniveauet lige før katalysatoren i udstødningssystemet.
 • Nogle nye bilmodeller har flere lambdasonder placeret før og efter katalysatoren. Sidstnævnte kontrollerer, om blandingsforholdet reguleres korrekt.
 • Dieseldrevne biler er udstyret med bredbåndslambdasonder i stedet for f.eks. fingersonder, som bruges i benzindrevne biler. 
   

Forekommende fejl

 • Motorens advarselslampe lyser.
 • Der gemmes en fejlkode, f.eks. "P0051 HO2S-varmelegeme kontrolkredsløb lavt".
 • Høje udstødningsemissioner.
 • Nedsat motorkraft.
 • Øget brændstofforbrug.

Mulige årsager til en defekt lambdasonde

 • Mekaniske skader
 • Overophedning
 • Interne og eksterne kortslutninger
 • Afbrydelse i ECU-forbindelsen
 • Udefrakommende luft i indsugningssystemet på grund af lækager
 • Defekt indsprøjtningsdyse
 • Brug af blyholdigt brændstof (kun benzinmotorer) eller tilsætningsstoffer

Kan man køre videre med en defekt lambdasonde?

 • Det er muligt, men anbefales ikke.