HC-CARGO Gløderør

- Kontrol og udskiftning i tre trin

Kontrol og udskiftning i tre trin:

1. Identifikation af gløderørsdefekt

Gløderørenes levetid afhænger hovedsageligt af startprocessens og opvarmningsfasens hyppighed og i mindre omfang af kørslen. Køretøjer, der bruges over kortere afstande, er mere udsatte for slitage og skal efterses allerede i et tidligt stadie.

Symptomer på defekte gløderør?

 • Køretøjet starter ikke – eller kun efter kraftig tørning.
 • Kraftig røgdannelse, især ved den første (kolde) start.
 • Støjende forbrænding før driftstemperaturen nås.
 • Ujævn tomgang på trods af en varm motor.
 • Øget brændstofforbrug og manglende kraft.

2. Kontrol af gløderørenes funktion

Vi anbefaler HC-CARGO Digitalt multimeter DT9230 (nr. 210977) til test af spændingen.

Før måling:

 • Rengør kontakterne på gløderøret og motorhuset.
 • Fastslå den iboende modstand (offset) for multimeteret.

Funktionstest:

 • Anbring multimeterets elektroder på gløderørets og motorhusets konnektorer.
 • Aflæs gløderørsmodstanden.
  • Modstand fra 0,2 Ω til 5,0 Ω =
  • Afvigende værdier/manglende spænding =

3. Gløderørsudskiftning nødvendig

Vigtigt! Kontroller gløderørene regelmæssigt. Dermed undgås skader på motoren. Ellers kan følgende forekomme:

 • SAMMENSMELTNING
  • Ved høje kilometertal smelter gløderørets gevind fast på cylinderhovedet.
 • RUST
  • Efterhånden som motoren bliver ældre, korroderer gløderørene og ruster helt bogstaveligt. I begge tilfælde er der risiko for, at gløderørene knækker af, selvom det forsøges at løsne dem forsigtigt. Den nederste del forbliver i så fald i cylinderhovedet og kan kun fjernes ved demontering. Det koster en masse tid og penge.

Tip: Du kan nemt undgå, at gløderørene smelter fast, ved at løsne dem let under testen og derefter stramme dem til igen.

 

Gløderør fra HC-CARGO sikrer høj kvalitet og lang levetid. Fremstillet iht. OE-specifikationer (vigtigt for at undgå fejl, da OBD registrerer manglende kompatibilitet, og motorens ydeevne reduceres).

 

 

Eksperter anbefaler at kontrollere glødepærerne senest efter 80.000-100.000 km og om nødvendigt udskifte dem. Dermed undgås skader på motoren.

 

 

 

VIGTIGT: 
Undgå kontrol af gløderørene vha. køretøjets batteri eller en 12 V-gløderørstester. Det medfører øjeblikkelig defekt i moderne forvarmningssystemer.

 

 

 

Vidste du, at gløderør som regel nedslides næsten samtidig? Vi anbefaler at skifte alle gløderør samtidig, så kunden sparer omkostninger, og nedetiden for køretøjerne reduceres.